Sanderfamily.org

Släktforskning Släktforskning

I databasen (ett gammalt snapshot) finns det både Sander- och andra grenar. En ny version är på gångi. Vad gäller Angelstrand/Johansson-grenen så kommer uppgifterna, som för övrigt inte är helt up-to-date, från Börje Angelstrand i Falkenberg.

Ett av mina projekt är att försöka ta reda på var namnet Sander kommer ifrån. Det äldsta spåret hittills är Jan Larsson Sander, 1750.

Det finns ytterligare en Bengt Sander, gift i Huggenäs 1783, som skulle kunna vara en bror eller kusin till Jan Larsson Sander. Men tyvärr har jag ännu inte hittat några belägg för detta ännu.

Lite tankar kring släktforskning skriver jag då och då på mojsgen.blogspot.com

Peru 2006 Peru 2006

En egen sida med lite information och bilder om Peru-resan 2006. Vi gick bl.a Inkaleden till Machu Picchu.

Genealogy researchGenealogy research

In the database (an old snapshot) you can find Sanders and other family lines. A a new version is in the works. For the Angelstrand/Johansson line the information origins from Börje Angelstrand in Falkenberg. This line is currently not up-to-date with his latest research.

One of my projects are to find out the origins of the name Sander. The oldest trace so far is Jan Larsson Sander, 1750.

I have found another person, Bengt Sander, married in Huggenäs 1783, who could be a brother or first cousin to Jan Larsson Sander. Unfortunately I haven't yet been able to verify this yet.

You can find some more of my reflections at mojs.blogspot.com

Peru 2006 Peru 2006

A separate page with information (in Swedish) and pictures (universal) from my Peru trip 2006. We hiked the Inca trail to Machu Picchu among other things.