1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Z
 26. Å
 27. Ö

Jan Larsson Zander1 1750–1821

Kön: Man Levnadsålder: 71

Levnadsbana

Född1750-07-10 Bro2
Död (71)1821-09-04

Familj

Maka: Catharina Danielsdotter
1750–

Personanteckningar

1750 Född i Bro den 10 juli (kan vara april?). [Botilsäter AI:7 (1810-1814) Bild 12 / sid 5 (AID: v10441.b12.s5, NAD: SE/VA/13049)] </li><li> <b>1765-1768(kanske)</b> Gossen Jan (inget födelsedatum) bor hos Mäster Bergman och hustru Maria Falk i Sundsbergs Krog. Där bor också gossen Bengt, 1756 och pigan Stina i Sandåsen Bro Sokn. [By-Säffle AI:4 (1765-1768) Bild 104 / sid 100 (AID: v10548.b104.s100, NAD: SE/VA/13069)] <br/> Skomakare Bergman och hustru Maria finns också på s47 i samma hfl. Flyttade till Sundsberg. (Kolla raderna ovanför med enkan Maria i Bro Sokn) [By-Säffle AI:4 (1765-1768) Bild 51 / sid 47 (AID: v10548.b51.s47, NAD: SE/VA/13069)] </li><li> <b>1769-1774(kanske)</b> Jan och Bengt Larsson (l.g = lärgosse) hos sockenskom Jan Bergman i Sundsbergs Krog. [By-Säffle AI:5 (1769-1774) Bild 142 / sid 137 (AID: v10549.b142.s137, NAD: SE/VA/13069)] </li><li> <b>1774</b> Sandåsen, Joh: Sander, dräng hos Lars Larsson [Bro AI:5 (1769-1775) Bild 31 / sid 25 (AID: v10482.b31.s25, NAD: SE/VA/13059)] </li><li> <b>1775</b> ? </li><li> 1776 Jan Larsson, gerningsman, sockenskomakare på Sandåsen. [Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/134 (1776:2), bildid: A0003256_00145] </li><li> <b>1776-11-03</b> Sandåsen. Efter att ha misskött sitt ämbete som sockenskomakare så sades han upp av Sockenstämman i Bro [Bro KI:1 s504,509,510] </li><li> <b>1776-11-05</b> Vigdes sockneskomakaren ifrån Bro Johan Sander och pigan Catharina Danielsdr ifrån Östra Torp [Millesvik C:2 s329] </li><li> <b>1776</b> Sandåsen, enbart hustrun verkar ha notering för närvaro i husförhörslängden detta år [Bro AI:6 s95] </li><li> <b>1777</b> Sandåsen, närvaro i husförhörslängden detta år. Jan Larsson i mantalslängden, Sandåsen 1/16. [Bro AI:6 s95, Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/135 (1777), bildid: A0003257_00514]<br/> <b>1778</b> Dottern Elsa Maria född. Sandåsen, närvaro i husförhörslängden detta år. Jan Larsson i mantalslängden. [Bro AI:6 s95, Bro C:2 s411, Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/136 (1778), bildid: A0003258_00606] </li><li> <b>1779</b> Jan Larsson i mantalslängden, hustru och 2 barn [Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Värmlands län, SE/RA/55203/55203.17/10 (1779), bildid: A0001917_00148] </li><li> <b>1780</b> Myrom [Botilsäter AI:2 s439] </li><li> <b>1781</b> Myrom. Det finns två Jan Larsson i mantalslängden för Myrom [Botilsäter AI:2 s439, Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Värmlands län, SE/RA/55203/55203.17/12 (1781), bildid: A0001919_00319] </li><li> <b>1782</b> Myrom. Det finns två Jan Larsson i mantalslängden för Myrom [Botilsäter AI:2 s439, Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Värmlands län, SE/RA/55203/55203.17/13 (1782), bildid: A0001920_00322] </li><li> <b>1783</b> Myrom [Botilsäter AI:2 s439] </li><li> <b>1784</b> Myrom [Botilsäter AI:2 s439] </li><li> <b>1785-06-15</b> Skomakare i Myrom [Botilsäter C:2 (1760-1788) Bild 85 / sid 163 (AID: v5149.b85.s163, NAD: SE/VA/13049), Botilsäter AI:2 s439] </li><li> <b>1786-1790</b> Myrom [Botilsäter AI:3 (1786-1795) Bild 169 / sid 152 (AID: v10437.b169.s152, NAD: SE/VA/13049)] </li><li> <b>Ca 1805-1809</b> torpare på W Myrom med hustru och barnen Daniel, Lars, Stina och Maria samt Marias oäkta dotter under äktenskapslöfte.<br/> Maria flyttar till Huggenäs 1807 (hittar ej i Huggenäs inflyttningslängd). Möjligen har Maria och sonen flyttat in från Forsvik 1808? [Botilsäter AI:6 (1805-1810) Bild 97 / sid 92 (AID: v10440.b97.s92, NAD: SE/VA/13049)] </li><li> <b>1810-1814</b> torpare på W Myrom under Forsvik med hustru och sönerna Daniel och Lars. [Botilsäter AI:7 (1810-1814) Bild 12 / sid 5 (AID: v10441.b12.s5, NAD: SE/VA/13049)] </li><li> <b>Ca 1805-20</b> torpare på V Myrom under Råglanda, sonen Daniel tar sedan över torpet. 1810, 1815 och 1820 står Daniel Jansson i mantalslängden för W Myrom. 1815 står det marginalen "föräldrarne utfattige och vanföre". (1805 står Eric Nilsson i Mantalslängden, Kattrina står antecknad i högermarginalen)<br /> <br/> Gårdsnamnet Sandåsen skulle möjligen kunna vara ursprung till släktnamnet. Kanske han tog namnet när han blev sockenskomakare?<br/> Det finns en Bengt Sander född 1756 i Bro som möjligen skulle kunna vara bror eller kusin till Jan, men det finns inga födelseanteckningar som styrker detta)<br/> Födelseplats Bro enligt hfl, kan ej hitta i fb</br> </li><li> <br/><hr/> <pre> [Bro KI:1 s504,509,510] År 1776 den 3 November wardt, efter ordentelig och laglig Utlysning, almän Soknestämma hållen med Bro församling. Närvarande woro Kyrkoföreståndaren, Högädle Hr Capitain Johan Brelin för Remene, Herr Holm för Tarm, Kyrkowärdar, Sexmän och menige Almogen, då följande ärender förehades och afgjordes: ... 4:o Wardt genom Kyrko före ståndaren Hr Capitain Brelin å egne, och Lieutenanten, Wälborna Herr Olof Lorentz Wallencronas wägnar föredragit såsom en bekant sak i Församlingen, at den antagne Sokne skomakaren Johan Sander uti Sandåsen, ganska wårdslöst omginge med sitt ämbete, dels deruti, at han oftast prästerat ett förskämt skoarbete, dels försummade sig at på kallelse ankomma och betjena Soknens Inwånare: Det wore och nu almänt bekant at han hela sommaren warit borta hos sin Swärmoder och långt uti Milleswiks Giäll. Och som Sander blifwit flere resor påmint om sin skyldighet, men ingen lydna wisat, samt föga hopp woro om hans förbättring; altså förklarade församlingen nu enhälligt at de ej widare lämna Sander sitt förtroende, utan upsäga honom ifrån sin tjenst, och tillåta icke at han såsom Sokneskomakare för Bro Församling, blifwer i nästa års mantals längd anteknad, el:r för detta Ämbete niuter något skydd. </pre> <hr/> <pre> <em>1750-08-13/14 Johan</em>, Siögerås Lars Håkansson, Hust Elsa Bengtsdotter. [By C:4 s 61] Ytterligare ett indicium på vilka föräldrarna kan vara. 1751 Siögerås [By AI:1 s 133] Lars Håkansson 1695 Hust Elsa 1718 Son Olof 1723 Son Lars 1732 Son Håka 1738 Son Eric 1740 Pig Annika 1730 Dott: Anna 1746 Son Johan 1750 [Alla barn är rimligen inte Elsas] </pre> <pre> Jan Larsson Sander är fmmmmmf till Eva Mattsson <[email protected]> Hon har uppgifterna i en tjock pärm. [2008-06-23] </pre>

Källor

 1. Botilsäter AI:6-7,8,9, E1, Bro AI:5 s25, Bro AI:6 s95, Mantalslängder Botilsäter, Bro KI:1 s509,510
 2. Botilsäter AI:7,8,9 p 5,10,64
.

Skapad av Genney 2.1